Werkwijze behandeling

Aanmelding en intake

U kunt zich bij voorkeur aanmelden via de knop aanmelden links in het websitemenu of per e-mail. We plannen dan in overleg een afspraak in voor een intakegesprek. Daarna krijgt u per e-mail de bevestiging van de afspraak en informatie over het intakegesprek toegestuurd. In het intakegesprek worden uw problemen en hulpvraag met u samen in kaart gebracht en spreken we af hoe we aan uw doelen gaan werken. Daarnaast is het intakegesprek ook bedoeld om wederzijds kennis te maken, het is immers belangrijk dat u zich prettig voelt in het contact en bij de werkwijze van de praktijk.

 

Behandeling

De behandeling is erop gericht om het evenwicht in uw functioneren weer te herstellen. In behandelingen werken wij met verschillende behandeltechnieken, onder meer;

-cognitieve gedragstherapie (CGT),

-EMDR (www.emdr.nl),

-schematherapie deeltechnieken (www.schematherapie.nl),

-cliëntgericht experiëntiële technieken,

-korte oplossingsgerichte psychotherapie,

-of steunend structurerende gesprekstherapie.

De keuze voor een behandelmethode komt in overleg met u tot stand. Indien gewenst maken niet alleen gesprekken deel uit van de behandeling, maar ook online zorg. Via Karify zetten we gebruikersvriendelijke e-health tools op maat in om de behandeling te ondersteunen. Hierbij kunt u denken aan gerichte uitleg over de klachten die u heeft of werkbladen om thuis mee aan de slag te gaan (www.karify.com). Ook kunt u kiezen voor behandeling via beeldbellen.

We evalueren het verloop van de therapie regelmatig samen in de gesprekken. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de HONOS, een vragenlijst die door ons bij aanvang van de behandeling wordt ingevuld. Dit herhalen we later in het traject, om zo de afname van uw klachten te kunnen volgen. Indien gewenst overleggen we met uw huisarts. 
 

De behandeling is uiteraard vertrouwelijk. Uw gegevens worden zorgvuldig bewaard, conform de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WBGO) en de AVG. Zonder uw toestemming worden er geen gegevens aan derden verstrekt. 

Wij zijn gehouden aan de beroepscode voor psychologen. De praktijk heeft bovendien in 2013, 2018 en 2023 een kwaliteitsvisitatie met goed gevolg doorlopen; de praktijkvoering voldoet aan de eisen en normen van het NIP. Daarnaast hebben wij een geldig kwaliteitsstatuut*. Tevens bevordert en bewaakt het BIG-register de kwaliteit van onze beroepsuitoefening (https://www.bigregister.nl/?bignummer=39063915325). Mocht u toch klachten hebben waar we niet samen uit kunnen komen, dan kunt u daarmee terecht bij de klachten- en geschillenregeling van het NIP (nip@klachtencompany.nl).

 

*Martine van Iersel kwaliteitsstatuut 7-5-2022.pdf (103442)

 

Indien u een afspraak niet na kunt komen, kunt u tot 24 uur vantevoren kosteloos annuleren. Wanneer een afspraak te laat of niet is geannuleerd, wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht, zie betalingsvoorwaarden.

De praktijk heeft geen crisisdienst. Indien sprake lijkt te zijn van een crisissituatie, neemt u dan contact op met uw huisarts of -tussen 17:00 en 08:00 uur- met de huisartsenpost (oostbrabant 088 876 5050/ middenbrabant 085 536 0300).