Onverzekerde zorg

Mocht u de consulten zelf betalen, bijvoorbeeld omdat u geen verwijzing heeft van de huisarts of omdat het gaat om klachten die niet langer vergoed worden zoals bijvoorbeeld specifieke fobieën, rouw-, en werkproblematiek, dan gelden ook de NZA-tarieven. Er wordt dan bij u per sessie een niet-basispakketzorg consult in rekening gebracht waarvoor u maandelijks een factuur krijgt toegestuurd. In het geval van een behandelsessie van 45 minunten geldt het tarief van € 135,89 (NZA 2024). Dit houdt in 45 minuten voor de behandelsessie en 15 minuten voor het doen van de administratie. 

 

https://lvvp.info/voor-clienten/wordt-mijn-behandeling-vergoed/niet-verzekerde-zorg/