Zorgverzekering

De praktijk heeft contracten met de zorgverzekeraars VGZ, CZ, Zilveren Kruis, Menzis, DSW, ONVZ, ASR, ENO en Caresq. Indien u bij hen of een van hun labels verzekerd bent, wordt basis GGZ zorg vergoed vanuit uw basisverzekering. Dat betekent dat u de voor u maximaal mogelijke vergoeding krijgt van uw zorgverzekeraar. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico. In 2021 is dat 385 euro, tenzij u dit bedrag zelf verhoogd heeft.

 Let op. Vanaf januari 2022 gaat het vergoedingenstelsel van uw zorg veranderen. Houdt u er rekening mee dat als uw behandeling start eind 2021 en doorloopt in 2022, u zowel voor 2021 als voor 2022 uw eigen risico dient te betalen. lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/#zvt 

 

U heeft een verwijsbrief van uw huisarts nodig om in aanmerking te komen voor de vergoeding, deze dient afgegeven te zijn voor het eerste gesprek bij ons. In de verwijsbrief verwijst de huisarts voor basis GGZ zorg en vermeldt hij /zij dat er sprake is van een vermoeden van een psychische (DSM-V) stoornis. Lichte klachten worden namelijk door de verzekering niet vergoed, stoornissen wel. Op basis van uw klachten wordt een door de overheid vastgesteld produkt gekozen: kort, middel, intensief of chronisch, ieder met een bijbehorende behandelduur. Welk produkt gekozen wordt, hangt voornamelijk af van de ernst van uw klachten: 

GB GGZ Kort (circa 300 minuten) voor de lichte, enkelvoudige maar persisterende stoornissen met een laag risico (NZA tarief '21: 522,13).

GB GGZ Middel (circa 500 minuten) voor stoornissen van matige ernst, een enkelvoudig of laag complex beeld en laag tot matig risico (NZA tarief '21: 885,01).

GB GGZ Intensief (circa 750 minuten) voor ernstige problematiek, een enkelvoudig of laag complex beeld, en laag tot matig risico (NZA tarief '21: 1434,96).

GB GGZ Onvolledig behandeltraject (max. 120 minuten) wanneer geen DSM-V diagnose gesteld kan worden, als vroeg in de behandeling (max. 120 min) blijkt dat de problematiek te zwaar is voor generalistische basis GGZ zorg, of als u voortijdig de behandeling beëindigt (binnen max. 120 min). (NZA tarief '21: 228,04). Houdt er rekening mee dat u dus ook bij een onvolledig traject kosten kan hebben, indien u nog openstaand eigen risico heeft.

 

Ook indirecte tijd valt binnen deze producten. Dat is de tijd voor overleg, rapportage en administratie. Een consult duurt 45 minuten.

 

Indien u een afspraak niet na kunt komen, kunt u tot 24 uur vantevoren kosteloos annuleren. Wanneer een afspraak te laat of niet is geannuleerd, wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht (zie betalingsvoorwaarden). Deze kunt u niet verhalen op de zorgverzekering, zorgverzekeraars vergoeden namelijk afspraken die korter dan 24 uur van tevoren afgezegd worden niet. 

 

Neem bij vragen of onduidelijkheden gerust contact op. Als u meer wilt weten over de vergoedingen kunt u uiteraard ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar.