Verzekerde zorg

Verzekerde zorg 2024:

De praktijk heeft in 2024 contracten afgesloten met onderstaande zorgverzekeraars en hun labels:

VGZ, CZ, Zilveren Kruis, Menzis, DSW, ONVZ, ASR DITZO, OMW, Zorg en Zekerheid, Salland en Caresq.

Indien u bij hen of een van hun labels verzekerd bent, wordt uw behandeling vergoed. Deze vergoeding is altijd vanuit het basispakket en is dus niet afhankelijk van eventuele aanvullende pakketten. Voor iedereen geldt daarom dat het eigen risico eerst wordt aangesproken bij de vergoeding van de behandeling. In 2024 is dat 385 euro, tenzij u dit bedrag zelf verhoogd heeft.

U heeft een verwijsbrief van uw huisarts nodig om in aanmerking te komen voor de vergoeding, deze dient afgegeven te zijn voor de datum van het eerste gesprek bij ons. In deze brief verwijst de huisarts en vermeldt hij /zij dat er sprake is van een vermoeden van een psychische (DSM-V) stoornis. Lichte klachten worden namelijk door de verzekering niet vergoed, stoornissen wel.

 

Bekostiging per consult:

Per 1 januari 2022 is een nieuwe bekostigingswijze voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) ingevoerd; het zorgprestatiemodel. Dit is ontwikkeld door de Nederlandse zorgautoriteit, www.nza.nl. De inhoud van de psychologische zorg is door deze wijziging niet veranderd, alleen de bekostiging is veranderd. Voorheen werd door ons pas een factuur ingediend bij uw zorgverzekeraar nadat het hele zorgtraject was afgerond. Vanaf 2022 wordt de behandeling door ons per consult (zorgprestatie) gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

 

Tarieven 2024:

  Wij hanteren de tarieven van het NZA. In werkelijkheid zullen de bedragen die we indienen bij uw zorgverzekeraar wat lager liggen dan deze tarieven. Dit omdat zorgverzekeraars ieder hun contractuele afspraken met ons hebben gemaakt. De bedragen die in rekening gebracht worden voor een consult zullen afhankelijk van uw zorgverzekeraar in alle gevallen liggen tussen de 83 % en 92,7 % van het maximale NZA tarief.

In het zorgprestatiemodel staat een grote diversiteit aan zorgprestaties beschreven, die voor het merendeel niet van toepassing zijn op uw behandeling bij ons. Wij gaan uit van een intakegesprek van 60 minuten en behandelconsulten van 45 of 60 minuten, ook als het consult in werkelijkheid enkele minuten korter of langer duurt.

 

Diagnostiek 2024
Het maximale NZA tarief voor een consult vanaf 5 minuten is €39,98
Het maximale NZA tarief voor een consult vanaf 15 minuten is €68,88
Het maximale NZA tarief voor een consult vanaf 30 minuten is €114,20
Het maximale NZA tarief voor een consult vanaf 45 minuten is €159,70
Het maximale NZA tarief voor een consult vanaf 60 minuten is €183,44
Het maximale NZA tarief voor een consult vanaf 75 minuten is €223,48
Het maximale NZA tarief voor een consult vanaf 90 minuten is €274,01
Het maximale NZA tarief voor een consult vanaf 120 minuten is €380,13.

Behandeling 2024
Het maximale NZA tarief voor een consult vanaf 5 minuten is €31,48
Het maximale NZA tarief voor een consult vanaf 15 minuten is €56,19
Het maximale NZA tarief voor een consult vanaf 30 minuten is €95,67
Het maximale NZA tarief voor een consult vanaf 45 minuten is  €135,89
Het maximale NZA tarief voor een consult vanaf 60 minuten is  €161,46
Het maximale NZA tarief voor een consult vanaf 75 minuten is €198,72
Het maximale NZA tarief voor een consult vanaf 90 minuten is €242,76
Het maximale NZA tarief voor een consult vanaf 120 minuten is €346,41

Overleg 2024
Het maximale NZA tarief voor een kort intercollegiaal overleg is €25,05
Het maximale NZA tarief voor een lang intercollegiaal overleg is €76,35

Indien u een afspraak niet na kunt komen, kunt u tot 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Bij niet verschijnen of een afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzeggen, wordt 50,- bij u in rekening gebracht. Houdt er rekening mee dat u deze laatste factuur zelf betaalt en niet kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

De informatie in uw eigen polisvoorwaarden is altijd bepalend. Als u meer wilt weten over de vergoedingen kunt u uiteraard ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar.